CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT SUNDAY® Shoes
(Áp dụng cho khách hàng đã từng mua sản phẩm tại website www.sundayshoes.vnfanpage SUNDAY® Shoes)

HAI ƯU ĐÃI LỚN

Khi khách hàng đã mua 03 sản phẩm, thì sản phẩm thứ 04 sẽ được giảm 30%.

Trong thời gian sinh nhật, khách hàng được giảm 50% cho 01 sản phẩm.

(Thời gian sinh nhật được tính 7 ngày gồm 3 ngày trước, 3 ngày sau và ngày sinh nhật)


CÁCH THỨC THAM GIA

- Cung cấp họ tên, số điện thoại, CMND và email qua tin nhắn fanpage SUNDAY® Shoes hoặc email marketing@sundayshoes.vn khi mua đơn hàng đầu tiên, để được áp dụng số lượng sản phẩm đã mua.
- Chương trình bắt đầu áp dụng từ ngày 1/10/2017

CHI TIẾT

KHI KHÁCH HÀNG ĐÃ MUA 03 SẢN PHẨM, THÌ SẢN PHẨM THỨ 04 SẼ ĐƯỢC GIẢM 30%.

- Không áp dụng sản phẩm đã giảm giá và các chương trình khuyến mãi khác. 03 sản phẩm đã mua không có sản phẩm nào dưới 199.000Đ.
- 03 sản phẩm được tính dựa trên một tài khoản facebook và/hoặc một địa chỉ email và/hoặc số điện thoại đã mua hàng qua website www.sundayshoes.vn hay fanpage SUNDAY® Shoes
- Sản phẩm đã mua ưu đãi sinh nhật giảm 50% không được tính vào 3 sản phẩm đã tích luỹ.
- Thời gian áp dụng: Trong vòng 01 năm kể từ thời điểm khách hàng mua sản phẩm đầu tiên.

TRONG THỜI GIAN SINH NHẬT, KHÁCH HÀNG ĐƯỢC GIẢM 50%
(Thời gian sinh nhật được tính 7 ngày gồm 3 ngày trước, 3 ngày sau và ngày sinh nhật)

- Không áp dụng sản phẩm đã giảm giá và các chương trình khuyến mãi khác.
- Áp dụng cho 01 sản phẩm. Nếu khách hàng mua nhiều sản phẩm trong thời gian sinh nhật, mức giảm giá 50% sẽ được tính trên 01 sản phẩm giá cao nhất.
- Khách hàng vui lòng gửi một trong các giấy tờ: Chứng minh nhân dân, hộ chiếu, hộ khẩu, giấy phép lái xe, thẻ sinh viên để được hưởng ưu đãi sinh nhật.

Gọi ngay Liên hệ mua hàng
messenger Tin nhắn